Automatyczna dezynfekcja pomieszczeń przez zamgławianie w technologii Nocotech – Poznań

SZYBKO
Oferujemy szybką dezynfekcję i dezynsekcję pomieszczeń.

BEZPIECZNIE
Stosujemy produkty wolne od agresywnych chemikaliów.

BIODEGRADOWALNE
Stosujemy produkty w pełni biodegradowalne.

Metoda automatycznego zamgławiania w technologii Nocotech jest zgodna z europejską normą EN 17-272: procesy dezynfekcji powierzchni drogą lotną. Stosowane przez nas preparaty Nocolyse posiadają pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


Polvapor świadczy usługi w zakresie dezynfekcji

przez automatyczne zamgławianie w technologii Nocotech.

Dbamy o to, żeby pomieszczenia, w których przebywają zarówno dzieci jak i dorośli były bezpieczne i wolne od obciążenia biologicznego.

Metoda automatycznego zamgławiania w technologii Nocotech nie jest agresywna, czy utleniająca, tym samym nie uszkadza wysokowartościowych materiałów, nie działa korozyjnie i jest bezwonna.

Sucha mgła wnika do niedostępnych szczelin, fug i pęknięć, nie uszkadza żadnych urządzeń, umeblowania, czy elektroniki.

WNĘTRZA POMIESZCZEŃ WOLNE OD OBCIĄŻENIA BIOLOGICZNEGO

Metoda automatycznego zamgławiania w technologii Nocotech jest zgodna z normą NFT 72-281: procesy dezynfekcji powierzchni drogą lotną – oznaczanie aktywności bakteriobójczej, grzybobójczej, drożdżbójczej, wirusobójczej i sporobójczej. Jest to jedyna norma na świecie dotycząca skuteczności dezynfekcji i dezynsekcji przez zamgławianie (fumigację).

Stosowane przez nas preparaty Nocolyse są w pełni biodegradowalne oraz posiadają potwierdzone działanie:

  • wirusobójcze (przeciwko: koronawirus nCOV – Deklaracja skuteczności przeciwko koronawirus , Adenovirus typu 5, Murine norovirus, A/H1N1 – świńska grypa, A/H5N1 – ptasia grypa, Parvoviridae – parwowiroza i inne)
  • bakteriobójcze (przeciwko: New Delhi – Klebsiella pneumoniae NDM-1, E.coli, Pseudomonas aureginosa, Staphylococcus aureus (MRSA), Enterococcus hirae, Mycobacterium terrae, Clostridium difficile i inne)
  • grzybobójcze (przeciwko: Candida albicans, Aspergillus brasiliensis i inne)
  • sporobójcze (przeciwko: pałeczki gruźlicy, w tym bakteriofagi i inne)

Usługi dezynfekcji przez automatyczne zamgławianie wykonujemy na terenie całego kraju.

Przygotowanie pomieszczenia do dezynfekcji metodą automatycznego zamgławiania

W celu wykonania dezynfekcji metodą automatycznego zamgławiania w technologii Nocotech w pomieszczeniu nie mogą znajdować się ludzie oraz zwierzęta. Nie ma potrzeby zakrywania mebli, urządzeń elektronicznych, dokumentów, ponieważ preparaty Nocolyse są dla nich bezpieczne, nie działają korozyjnie i są bezwonne.

Przebieg dezynfekcji metodą automatycznego zamgławiania

Czas dyfuzji preparatu Nocolyse zależy od kubatury pomieszczenia np. kubatura pomieszczenia – 100 m3 to czas dyfuzji preparatu trwa 6 minut. Zdezynfekowane pomieszczenie można użytkować po 60 minutach, bez potrzeby wietrzenia.

Jesteśmy dyspozycyjni 24h/7 oraz zapewniamy dyskrecję.

Call Now Button