Technologia Nocotech

Dezynfekcję metodą zamgławiania wykonujemy urządzeniami Nocospray/Nocomax Easy. Podczas zamgławiania stosujemy środki dezynfekujące Nocolyse oparte na biodegradowalnym 99,9% nadtlenku wodoru (H2O2 + kationy srebra Ag+)

Poprzez zastosowanie urządzeń Nocospray/Nocomax Easy. wraz z środkami dezynfekującymi Nocolyse wytwarzana jest sucha mgła o wielkości do 5 mikronów, która dochodzi do trudno dostępnych miejsc, niedostępnych dla tradycyjnej metody dezynfekcji.

Zalety dezynfekcji metodą zamgławiania za pomocą Nocospray/Nocomax Easy. środkami dezynfekującymi Nocolyse:

  • dezynfekcja pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym
  • skuteczna likwidacja bakterii, wirusów, grzybów, sporów – skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z europejską normą EN 17-272 (2020) – Procesy dezynfekcji powierzchni drogą lotną – oznaczanie aktywności bakteriobójczej, grzybobójczej, drożdżobójczej, wirusobójczej i sporobójczej (pałeczki gruźlicy, w tym bakteriofagi). Jedyna norma dotycząca skuteczności dezynfekcji przez zamgławianie
  • nie wytwarza wilgoci
  • nie powoduje korozji, nie pozostawia osadu
  • możliwość kontroli procesu testami chemicznymi Nocotest
  • dezynfekcja pomieszczeń o kubaturze do 20 000 m3

Dezynfekcję w technologii Nocotech wykonujemy urządzeniami Nocospray/Nocomax Easy środkami dezynfekującymi Nocolyse w obszarach: