Dezynfekcja pomieszczeń po skażeniu

Dezynfekcję wykonujemy metodą automatycznego zamgławiania za pomocą urządzenia Nocospray w technologii Nocotech z użyciem preparatu Nocolyse (prewencyjnie) oraz Nocolyse One Shot (skażeniowo) na bazie nadtlenku wodoru (H2O2 + kationy srebra Ag+) w pełni biodegradowalnego.

Zdezynfekowane pomieszczenia można użytkować po 30 minutach dla kubatury 50 m3, powyżej 50 m3 – 60 min (prewencyjnie) lub po 120 min (po skażeniu) od zakończenia dyfuzji bez potrzeby przewietrzania, przecierania.

Metoda suchej mgły pozwala dezynfekować trudno dostępne miejsca, których nie można zdezynfekować tradycyjną metodą przez przecieranie. Jest bezpieczna dla elektroniki, dokumentów, roślin, kwiatów, nie koroduje, nie pozostawia śladów.

Usługę dezynfekcji przez automatyczne zamgławianie wykonujemy w najbardziej dogodnych porach dnia, również w soboty, niedziele i święta. Jesteśmy dyspozycyjni 24h/7

Preparaty Nocolyse posiadają pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Metoda automatycznego zamgławiania w technologii Nocotech jest zgodna z europejską normą EN 17-272: procesy dezynfekcji powierzchni drogą lotną – oznaczanie aktywności bakteriobójczej, grzybobójczej, drożdżbójczej, wirusobójczej i sporobójczej. Jest to jedyna norma dotycząca skuteczności dezynfekcji przez zamgławianie (fumigację).

Stosowane przez nas preparaty są w pełni biodegradowalne oraz posiadają potwierdzone działanie:

  • wirusobójcze (przeciwko: koronawirus nCOV – Deklaracja skuteczności przeciwko koronawirus , Adenovirus typu 5, Murine norovirus, A/H1N1 – świńska grypa, A/H5N8 – ptasia grypa, Parvoviridae – parwowiroza i inne)
  • bakteriobójcze (przeciwko: New Delhi – Klebsiella pneumoniae NDM-1, E.coli, Pseudomonas aureginosa, Staphylococcus aureus (MRSA), Enterococcus hirae, Mycobacterium terrae, Clostridium difficile i inne)
  • grzybobójcze (przeciwko: Candida albicans, Aspergillus brasiliensis i inne)
  • sporobójcze (przeciwko: pałeczki gruźlicy, w tym bakteriofagi i inne)

Usługę dezynfekcji przez automatyczne zamgławianie wykonujemy na terenie całego kraju.

Call Now Button